Overslaan en naar de inhoud gaan

Updates Subsidies en regelingen


Vroegefasefinanciering
UNIIQ verstrekt voortaan ook Vroegefasefinanciering aan innovatieve starters
In Zuid-Holland kunnen innovatieve startende ondernemers, die in aanmerking komen voor Vroegefasefinanciering (VFF), voortaan terecht bij proof-of-conceptfonds UNIIQ.

MIT haalbaarheid subsidie
MIT haalbaarheid subsidie 2022
Een innovatieproject kan nóg zo goed zijn, zonder het vooraf testen kan het alsnog stuklopen. Daarom kun je subsidie aanvragen om de technische en economische risico’s in kaart te brengen.

subsidie
3 veelgebruikte subsidies en regelingen die per 1 januari 2022 veranderen
Subsidies en fiscale regelingen kunnen financieel voordeel opleveren voor jouw bedrijf. Bekijk welke subsidie of regeling interessant kan zijn voor jouw bedrijf. En lees wat er verandert in 2022.

omscholing als IT-er
Nieuwe subsidie om werknemers om te scholen
Heb jij moeilijk vervulbare vacatures? Een nieuwe subsidieregeling verlaagt de drempel om nieuw personeel om te scholen. Het ministerie van Economische Zaken stelt € 3.750,- per nieuwe werknemer beschikbaar. De nieuwe werknemer moet tussen 1 september en 1 december zowel omscholing als praktijkbegeleiding worden aangeboden.

subsidie aanvragen
Hoe vraag ik als ondernemer effectief subsidies aan?
Veel (startende) ondernemers komen in aanmerking voor een subsidie of andere publieke financiering. Maar slechts een klein percentage maakt hier daadwerkelijk gebruik van. Dat is jammer want Nederland heeft één van de meest ontwikkelde en uitgebreide subsidiemarkten binnen Europa.

online meer verkopen
Online meer verkopen?
Lukt het jou online niet om het juiste publiek te bereiken? Optimaliseer je online verkoopprestaties met onze scan. Aanvragen vouchers en adviesgesprekken is inmiddels gesloten. Het project vloeit voort uit de samenwerking tussen bol.com en MKB-Nederland.

Innovatieprogramma Horizon Europe
95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie
Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dit programma is ondermeer gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op thema’s als digitalisering, zorg, mobiliteit en de energietransitie.

nieuwe subsidiemogelijkheden
Nieuwe subsidiemogelijkheden voor ICT
Voor het aanvragen van ICT-subsidies gaan er in 2021 waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden voor subsidie spelen. de WBSO wordt uitgebreid met meer mogelijkheden voor softwareontwikkeling en ICT in het algemeen!

Abonneer op Subsidies en regelingen