Overslaan en naar de inhoud gaan
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:
Scale booster besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Scale booster wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Scale booster behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
Scale booster garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Scale booster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Scale booster aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Scale booster garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

Ecosysteem innovatie

De ambitie om het innovatie-ecosysteem, met een focus op startups en scale-ups, binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te versterken is groot. Een goed werkend innovatie-ecosysteem stelt ondernemers, bedrijven, universiteiten, onderzoeksorganisaties, investeerders en overheidsinstanties in staat om effectief met elkaar te interacteren en zo hun economische impact en de potentie van hun innovaties te maximaliseren.