Overslaan en naar de inhoud gaan

Geef jouw onderneming een boost

Incubators versnellen groei

Volgens internationaal aanvaarde terminologie is een incubator: “een organisatie die een (incubatie-) proces realiseert om de versnelde groei van hoogwaardige starters naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket diensten zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk, (toegang tot) kapitaal, etc.”

Wat heb jij als startup eraan?

Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om samen met andere startups bij elkaar te zitten zodat je samen op kan trekken. Je kunt dan ook makkelijk de kosten voor huisvesting, receptie en de printer delen.

Bij een incubator is dat versterkt met gespecialiseerde diensten die een snellere ontwikkeling van je bedrijf bevorderen. Je moet dan denken aan een netwerk van specialisten, investeerders en potentiële klanten. Maar ook directe ondersteuning variërend van secretarieel tot subsidies en marketing.

Je begrijpt dat de werkelijk waarde zit in het feit of de incubator in staat is om je te helpen je bedrijf echt succesvol te maken. De huisvesting is weliswaar een belangrijke randvoorwaarde, de echte waarde zit in de ervaring met het kweken van ondernemingen die gebaseerd zijn op hoogwaardige kennis/technologie in een bepaald domein.

Incubator in Zoetermeer

Crosspring

Crosspring has strategically combined decades of business-knowledge, a worldwide network of partners and early-stage investments to assist innovative entrepreneurs in every stage of the startup lifecycle: from idea to international growth.

Crosspring is an early stage seed investor and invests in digital tech startups. They are active in the fields of FinTech, AI, B2BSaaS, Cyber Security, AgriTech, AR/VR, Food, and Horti-tech.

Coaching en Netwerk IT-sector

Nationale en internationale technologie en IT-ondernemingen vestigen zich hier graag. Op het Dutch Innovation Park werken ondernemers en IT studenten samen aan talloze toegepaste innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Het aantal startups in Zoetermeer neemt jaarlijks toe evenals de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Neem deel aan het scale booster programma en treedt toe tot het groeiende kennisnetwerk van de Dutch Innovation Community. Benut deze kans en ga met ondernemers en experts in gesprek over jouw uitdagingen en groeimogelijkheden. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen en horen graag hoe wij kunnen bijdragen aan jouw succes.

Grey Valley

Grey Valley is hét innovatienetwerk en dé incubator voor vergrijzing. Steeds meer jonge bedrijven richten zich op producten en diensten voor ouderen. In Grey Valley vinden deze ondernemers een inspirerende werkplek, coaching, sparring partners en meer om hun business een boost te geven.

Helft van de bevolking is 50+. Voor ondernemers biedt dit volop kansen. Zowel om commercieel nieuwe initiatieven te ontwikkelen op gebied van reizen, vrije tijd of mode als om producten en diensten te ontwikkelen die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Trending op dat gebied zijn onderwerpen zoals eenzaamheid, passende woonruimte en e-health.
Zie jij vergrijzing ook als een kans? Dan zou Grey Valley wel eens dé werkplek kunnen zijn die je verder brengt.

model

modeltekst

Ik ben geïnteresseerd!

actieagenda economie

Nieuwe kansen

De Actieagenda economie van de gemeente Zoetermeer biedt de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe economische kansen en mee te bewegen met de ontwikkelingen van de stad en de integrale visievorming ten behoeve van de omgevingsvisie. De integrale benadering van opgaven, mede vanuit economisch perspectief en de beperkte capaciteit, vragen om een andere manier van kijken, werken en keuzes maken. De Actieagenda geeft richting aan de inzet en activiteiten van de komende tijd.

A. Impuls kenniseconomie

 • Benutten sterke sectoren en initiëren crossovers
 • Versterken verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

B. Versterken vestigingsklimaat

 • Realiseren geschikte woon en werklocaties
 • Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Actieagenda economie Zoetermeer 2020-2022

Actielijnen
 • Stimuleren samenwerking, startups en scale-ups in vier sterke sectoren
 • Stimuleren "een leven lang ontwikkelen" in vier sterke sectoren
 • Strategie werklocaties en inbreng in planvorming
 • Behouden en acquireren bedrijven en onderwijs in vier sterke sectoren

Uitvoeringsprogramma Dutch Innovation Park

 • Sterk economisch cluster
 • Hoogwaardig onderwijs en toegepast onderzoek
 • Campus wonen op en in nabijheid Dutch Innovation Park
 • Aantrekkelijk & bereikbaar campusgebied

Stimuleren samenwerking, start ups en scale ups in vier sterke sectoren

Definities start- & scale up

Vier sterke sectoren

Scalebooster groeiprogramma

Voor informatie

Ben je geïnteresseerd in ons scalebooster groei programma?
Start- & scale up's en intermediairs nodigen wij uit om contact op te nemen met team economie van de gemeente Zoetermeer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Scalebooster is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. Het scalebooster groeiprogramma voor start- en scale up's wordt vorm gegeven in samenwerking met netwerkpartners uit het start- & scale up ecosysteem.

Incubator

achtergrond publicaties

Start- & scale-ups

top 4 startup & scale-up gemeentes metropoolregio Rotterdam - Den Haag (2020)

incubators in Zoetermeer