Overslaan en naar de inhoud gaan
algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – hoe zat het ook alweer?

Geregeld stellen ondernemers de vraag: zijn algemene voorwaarden verplicht? En, wat moet ik er dan in opnemen? En, wat gebeurt er als ik de algemene voorwaarden van het bedrijf met wie ik zaken doe accepteer? Terechte vragen (met mogelijk grote gevolgen) waar in dit artikel antwoord op wordt gegeven, tezamen met tips waarmee algemene voorwaarden beter ingezet kunnen worden ten behoeve van uw bedrijfsvoering.

Geen verplichting – wel raadzaam
Allereerst dient benadrukt te worden dat het niet verplicht is om algemene voorwaarden op te stellen. U kunt zonder algemene voorwaarden uw bedrijf exploiteren. Het is echter wel raadzaam om (goede) algemene voorwaarden te hebben én te hanteren.

Waarom? Omdat u met algemene voorwaarden veel randzaken kunt regelen die (veelal) niet in de overeenkomst zelf zijn opgenomen. U kunt bijvoorbeeld denken aan voorwaarden met betrekking tot levering, beperking van aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden, etc. Kortom voorwaarden die u als ondernemer ondersteunen bij uw bedrijfsvoering.

Inhoud algemene voorwaarden
De inhoud van algemene voorwaarden verschilt per bedrijf, per branche, maar ook bijvoorbeeld per type afnemer (particulier of zakelijk). Het is daarom van belang dat u algemene voorwaarden laat afstemmen op de producten/diensten, werkwijze en doelgroep van uw bedrijf.

Wat dient er in ieder geval in te komen te staan?

  • Wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn;
  • Regels met betrekking tot het leveren/verrichten van de diensten (bijv. wanneer moet het product of de dienst geleverd zijn? Wat zijn de gevolgen als dit niet op tijd geschiedt?).
  • Regels met betrekking tot betaling voor de diensten/producten (bijv. wanneer moet wat betaald worden? Wat gebeurt er als er niet tijdig wordt betaald? Mag ik mijn werkzaamheden als ondernemer zomaar staken als ik niet betaald krijg?).
  • Regels met betrekking tot aansprakelijkheden, waaronder het beperken van aansprakelijkheden (bijv. de aansprakelijkheid beperken tot de hoogte van de uitkering van uw verzekering, aansprakelijkheid doorschuiven naar ingeschakelde derde(n) (vrijwaringsbeding), etc.).
  • Vermelden welk recht van toepassing is en eventueel welke rechter het geschil mag beslechten als er conflicten ontstaan.

Dit is slechts een kleine greep uit de inhoud van algemene voorwaarden.