Overslaan en naar de inhoud gaan
Jan Iedema

Zoetermeer op weg naar 2040

"Zoetermeer is een stad van toegepaste innovatie, waarin onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen steeds meer naar elkaar toe bewegen", aldus wethouder Jan Iedema.

In gesprek met Jan Iedema, wethouder Economie & Onderwijs over de toekomst van Zoetermeer.

Als u de koers en richting voor een stad wilt bepalen heeft u een duidelijke stip op de horizon nodig. Die stip op de horizon, is vastgelegd in de visie Zoetermeer 2040. Een duidelijk beeld waar we als Zoetermeer naar toe gaan. Om u een beeld te geven wat deze visie precies inhoudt licht het college van burgemeester en wethouders de plannen de komende weken toe. Deze week Jan Iedema,  wethouder Economie en Onderwijs. Niet alleen onze economie verandert in een snel tempo, ook het onderwijs moet meebewegen met deze snelle veranderingen. 

Bouwen aan economie is bouwen aan doorlopende leerlijnen

De Zoetermeerse economie is lang dienstbaar geweest. Waar we in het verleden van klein boterdorp veranderden in een woonstad als overloop van Den Haag, heeft Zoetermeer tegenwoordig een belangrijke positie in de regionale economie. Een positie met veel potentie, waar volgens Iedema momenteel volop kansen liggen. "Vernieuwen zit ons in het bloed en dat vindt u terug in ons bedrijfsleven. Vroeger had Zoetermeer de neiging om als stad van alles te willen zijn, maar voor een goed economisch beleid moeten we ons profiel herkennen en omarmen". 

Zoetermeer heeft vier sterke economische pijlers te weten: logistiek en handel, bouw en installatie, zorg en de sterkste pijler ICT en dienstverlening. Samen vormen zij de motor van onze economie. "We zijn een stad van toegepaste innovatie geworden waarin onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen steeds meer naar elkaar toe bewegen'. Mooie voorbeelden daarvan ziet u op het Dutch Innovation Park waar studenten van de Haagse Hogeschool en mbo Rijnland nauw samenwerken met het bedrijfsleven. 'Als we de economie willen versterken, zullen we ook moeten werken aan het vestigingsklimaat. Werkgevers hebben vestigingsruimte nodig en woningen voor huidige- en toekomstige werknemers. Die moeten weer opgeleid en bijgeschoold worden, waarvoor onderwijsinstellingen nodig zijn. Bouwen aan de economie is dus ook bouwen aan doorlopende leerlijnen".

Blijven leren

Het opleidingsniveau van de stad is goed. Toch ontwikkelt dat zich minder snel dan de vraag. "Het gevaar ontstaat dat we uit de pas gaan lopen. Daarom moeten we naar de toekomst kijken, door de bril van morgen. U leert niet meer voor een baan waarin u de rest van uw leven gaat werken. U begint ergens en blijft ook als werkende altijd bijleren. We kunnen de stad dus ook nu niet programmeren voor de toekomst, maar zullen met die toekomst mee moeten bewegen". Kansen ziet Iedema genoeg.  Bijvoorbeeld door integrale kindcentra in te richten die zich niet alleen richten op onderwijs en opvang, maar die ook uitgerust zijn met 'meerpuntsruimten' waar ouders of verzorgers ook met andere vragen terecht kunnen.

Ook in het voortgezet onderwijs liggen er kansen van VMBO tot HBO. "De overgang van MBO naar HBO is nu nog een grote stap. Een schakelpunt waarop mensen soms afhaken. Door hier associate degree onderwijs in te voegen, een opleiding tussen MBO-4 en HBO-bachelor in, wordt de overgang minder groot. Techniekonderwijs wordt nog belangrijker en het onderwijs zal zich de komende jaren steeds meer verplaatsen van het leslokaal naar plekken in de stad. Eigenlijk komt het erop neer, dat waar u ook werkt, in Zoetermeer kunt u altijd bijleren".

Reactie op de ontwerp visie

De gemeente hoort graag uw mening. De ontwerp visie ligt ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp visie Zoetermeer 2040 inbrengen. Dat kan door een e-mail te sturen naar antwoord@zoetermeer.nl. In de zienswijze kunt u aangeven met welke punten uit de ontwerp visie u het wel of niet eens bent en waarom. De ontwerp visie is ook digitaal te raadplegen via www.zoetermeer.nl/visiezoetermeer.