Overslaan en naar de inhoud gaan
Corona OverbruggingsLening

Corona OverbruggingsLening open vanaf 4 januari 2021

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die in zwaar weer zitten vanwege Covid-19, kunnen vanaf 4 januari 2021 een aanvraag indienen voor de Corona OverbruggingsLening (COL).

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19.

Beoordelingsproces COL 3.0

Aanvragen ingediend tussen 4 januari 2021 en 17 mei 2021 zullen tegen elkaar worden afgewogen (tender-systematiek). Dit vindt plaats in drie tijdsblokken van 4 jan - 1 febr., 1 febr.- 15 mrt. en 15 mrt - 17 mei.

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) zullen aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie zal de aanvragen tegen elkaar afwegen. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de COL-regeling.

Voorbereiding aanvraag 

Om een aanvraag te kunnen indienen heb je diverse documenten nodig. Bijvoorbeeld verschillende jaarrekeningen, business plan, begroting en tussentijdse cijfers. Verzamel nu alle stukken zodat je je aanvraag goed kunt indienen.

>> Informatie Corona OverbruggingsLening 3.0

>> Informatie Regionale Ontwikkelings Maatschappijen Nederland