Overslaan en naar de inhoud gaan
european flag

Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

Photo by Christian Lue on Unsplash

1 juni j.l. was het dan zover:  het Unitair Octrooi is van kracht geworden. Het Unitair Octrooi is een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie (EU). Met andere woorden, één octrooi voor een groot aantal landen.

Decennialang was het gebruikelijk om weliswaar via een centrale procedure bij het Europees Octrooibureau (EOB) een Europees octrooi te bemachtigen, maar dat diende vervolgens gevalideerd te worden in één of meer bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) aangesloten verdragsstaten.

Daar is sinds 1 juni verandering in gekomen. Althans, er komt een optie bij wat octrooibescherming in Europa betreft.

Het Unitair Octrooi moet het voor de octrooiaanvrager makkelijker maken om in “Europa” octrooi te verkrijgen.