Overslaan en naar de inhoud gaan
checklist

Financiën op orde tijdens de coronacrisis, een checklist

Het economisch herstel zette in maar ondernemers in onder meer de horeca, retail en cultuur hebben met beperkingen te maken. Het kabinet verlengde de coronamaatregelen tot 14 januari 2022. Veel coronasteunregelingen zijn met ingang van 14 december 2021 verlengd. Met de Checklist Financiën op orde ontdek je welke hobbels op je pad kunnen komen. En maak je een financieel plan voor de toekomst.

Grip op je zaak? 

De urgentie van de onderstaande punten verschilt voor ieder bedrijf. Maak zelf een prioriteitenlijst naar aanleiding van onderstaande punten.

Checklist Financiën op orde

Coronasteunregelingen, belastingen en toeslagen

 • Coronasteunregelingen zoals TVLNOW en Tozo liepen tot 1 oktober 2021. Vanaf half december 2021 zijn veel regelingen verlengd. /Ondernemers die in Q4 2021 of Q1 2022 of beiden minimaal 30% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw de TVL aanvragen. Ook de loonsubsidie NOW keert terug. De BBZ vervangt de Tozo-regeling.
  Check hier de actuele regelingen.
 • De afhandeling van de TVL en NOW regeling loopt nog enige tijd door. Je krijgt eerst een voorschot. Je vraagt zelf om vaststelling van de TVL- en NOW subsidie bij RVO en of UWV. Bij vaststelling van de regelingen kan het zijn dat je geld moet terugbetalen of dat je naast het voorschot ook de rest van je subsidie krijgt.
 • De eerder per 1 oktober gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlenging geldt voor openstaande belastingen waarvan de betaaltermijn op 1 februari 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden dan volgt automatisch verlenging. In andere gevallen kun je voor het 4e kwartaal om uitstel vragen.
 • De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.
   

  Heb je TVL ontvangen? Vermeld deze tegemoetkoming dan in je aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt geen inkomstenbelasting over de subsidie, maar je moet het wel opgeven als onbelaste winst in je inkomstenbelastingaangifte. Over je ontvangen Tozo-uitkering betaal je belasting, omdat het valt onder inkomen. Je ontvangt van je woongemeente een jaaropgave met het totale bedrag aan Tozo. Dit bedrag geef je in je aangifte inkomstenbelasting op onder het kopje Pensioenen en andere uitkeringen. Daarna kies je voor Bijstandsuitkering (Participatiewet).
  Ontvangen NOW-subsidie vermeld je in je aangifte inkomstenbelasting als inkomsten onder personeelskosten. Dan zijn je kosten lager, je resultaat hoger en daardoor betaal je inkomstenbelasting over deze NOW-subsidie.

 • Check of je (nog) recht hebt op toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Huur, leningen en investeringen

 • Afspraken met je verhuurder over verlaging van je huur lopen af. Je huurkosten gaan terug naar het ’normale’ bedrag.
 • Uitstel van betaling van je maandelijkse termijnen aan je leasemaatschappij stopt. Je betaalt na de afgesproken termijn van uitstel weer aflossing en rente voor lease van bedrijfsmiddelen. Misschien is de looptijd van je contract verlengd met de termijn van uitstel. Je leasemaatschappij kan ook de bedragen van de leasetermijnen verhogen zonder verlenging van de contractuur. Vraag bij je leasemaatschappij na wat voor jou geldt.
 • Je klanten hebben financiële problemen en betalen laat of helemaal niet. Zij kunnen in een schuldsanerings- of WHOA-traject zitten, waardoor jij als schuldeiser minder betaald krijgt. Dit heeft gevolgen voor je liquiditeit. Je hebt minder geld beschikbaar in je bedrijf. Zijn jouw vorderingen oninbaar, dan kun je btw terugvragen over dit bedrag.
 • Je bent tijdens de crisis leningen aangegaan die je nu moet gaan terugbetalen.
 • Tijdens de crisis heb je ingeteerd op je eigen vermogen, waardoor je nu behoefte hebt aan werkkapitaal. Je kunt een nieuwe lening aanvragen voor een langere periode en eventueel tegen een lager rentepercentage.
 • Geplande investeringen zijn belangrijk voor de voortgang van je bedrijf en kun je financieren met je eigen vermogen of door het aantrekken van kapitaal.

Leveranciers, klanten en personeel

 • Gemaakte afspraken met leveranciers kunnen vervallen na de coronacrisis. Leverancierskrediet kan stoppen. En het kan voorkomen dat je leveranciers alleen tegen vooruitbetaling willen leveren. Er is wereldwijd extra vraag naar grondstoffen, waardoor de prijzen stijgen en leveringen later binnenkomen. Je productieproces vertraagt. Ga opnieuw in gesprek met je leveranciers over de nieuwe situatie en maak nieuwe afspraken. Trek op een andere manier kapitaal aan.
 • Tijdens de crisis is een aantal van je personeelsleden geswitcht naar een andere baan. Het is moeilijk om aan goed opgeleid personeel te komen. Een hoger salaris kan mensen over de streep trekken, maar kost jou meer geld. Check of je in aanmerking komt voor subsidies voor het aannemen of opleiden van personeel. Ondernemers in Zoetermeer nemen hiervoor contact op met De Binnenbaan.
 • Je klanten zijn tijdens de coronacrisis overgestapt naar je (online) concurrent. Je probeert je klanten terug te winnen. En je gaat op zoek naar nieuwe klanten. Verhoog eventueel je marketingbudget.

Maak een financieel plan met alle plussen en minnen op een rij. Hiermee kun je verder en ben je voorbereid op de toekomst. Als de omzet van jouw product of dienst niet meer voldoende is om je bedrijf draaiend te houden, kun je overwegen om een extra activiteit toe te voegen. Kom je tot de conclusie dat jouw bedrijf na de coronacrisis niet meer levensvatbaar is? Overweeg dan om je bedrijf te stoppen.