Overslaan en naar de inhoud gaan
digitaliseren

Digitaliseren cruciaal voor circulaire industrie

Zie het voor je: Nederland, 2050 – De transitie naar een duurzame samenleving en een CO2-neutrale, circulaire industrie, is goed op dreef. Kleinere en flexibele fabrieken opereren dichtbij de consument. En nieuwe businessmodellen zorgen ervoor dat producten niet meer aan de klant worden verkocht, maar worden geleased en na gebruik weer worden teruggenomen. Wij zien het voor ons - in 2050 is de Nederlandse industrie volledig circulair.

DATA ONMISBAAR VOOR DIGITALISEREN

Deze transitie naar een duurzaam ecosysteem van slimme, digitale fabrieken en slimme ketens wordt een succes, als alle betrokken partijen voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden. Zo is het essentieel dat iedereen in de keten samenwerkt en direct start met digitalisering. Hiervoor is herinrichting en aanpassing van industriële processen noodzakelijk, waarbij nieuwe technologie moet worden geïmplementeerd.

BEGIN NU MET DIGITALISEREN

Christa Hooijer, Science Director Industry bij TNO vertelt dat nu het moment gekomen is om in actie te komen.

Begin vandaag en werk aan maximaal hergebruik van materialen en volledig terugdringen van verspilling, CO2-neutraal produceren en het duurzaam opwekken van energie. Hierbij is digitalisering onmisbaar om inzet, verlies en toestand van de gebruikte materialen gedurende de gehéle productieketen in kaart te brengen.

KLIMAATVERANDERING LEIDT NAAR EEN CIRCULAIRE INDUSTRIE

De verwachte schaarste aan materialenen de onafwendbare klimaatverandering dwingt ons samen tot actie. De recente coronacrisis maakt nog duidelijker hoe belangrijk grondstoffen en productieketens eigenlijk zijn. En welke veranderingen noodzakelijk zijn. Europa staat voor een grote digitaliseringsuitdaging.

DE WEG NAAR EEN VOLLEDIGE CIRCULAIRE INDUSTRIE IS EIGENLIJK EEN DIGITALISERINGSUITDAGING

TIJDSPAD VOOR NEDERLAND NAAR CIRCULAIRE INDUSTRIE

TNO publiceert dit paper over de stappen die Nederland moet zetten om dé leverancier van geautomatiseerd functionerende apparaten voor hightechfabrieken in de wereld te worden. Het doel is om hen duurzaam te kunnen laten werken. TNO constateert dat Nederland een aantal zeer sterke regionale technologische ecosystemen bezit, met name rond chiptechnologie, scheepsbouw, en agro en food. Daarin is o.a. een grote rol voor 3D-printing weggelegd. In het paper schetst TNO een tijdpad voor Nederland.

TOEKOMSTBEELD: DE CIRCULAIRE AUTO-INDUSTRIE

Wij zien het voor ons – In 2050 zijn onze auto's uitsluitend elektrisch. Wagenbezit bestaat niet meer. De klassieke autodealers en -garages zijn verdwenen. Er is een nieuwe keten van productie en gebruik ontstaan. De fabrikant bouwt auto's op een duurzame manier. De auto zit vol sensoren die de fabrikant in real-time data sturen over de status van elk onderdeel en over het gebruik.

Kleine onderdelen worden ‘on-demand’ gemaakt door een gespecialiseerde 3D-printshop en grotere onderdelen worden geleverd door de refurbishment-vestiging in je regio. Als te veel onderdelen van je auto het eind van hun levensduur hebben bereikt levert de fabrikant een nieuwe bij je af. Je oude wagen wordt daarna volledig gerecycled in de fabriek.