Overslaan en naar de inhoud gaan
kickstart

3 concrete voorstellen die banen creëren & economische groei stimuleren

 

Het nieuwe kabinet heeft de belangrijke taak om het economische herstel van Nederland vorm te geven. Startups en scaleups spelen hierin een onmisbare rol. In oktober hebben we samen met bijna 400 #KickstartNL ondertekenaars het KickstartNL manifest gelanceerd. Daaruit hebben we vanuit Techleap.nl samen met de Dutch Startup Association de drie belangrijkste voorstellen aan de informateur gestuurd: fiscale maatregelen voor aandelenopties en durfkapitaal om groei van bedrijven en ondernemerschap te stimuleren en een accreditatiesysteem voor digitale opleiders om meer IT-talent op te leiden.

 

Voorstel 1: Medewerkersparticipatie

Introduceer een internationaal concurrerende faciliteit voor de behandeling van aandelenopties waarbij een deel van het behaalde voordeel vrijgesteld wordt van belasting.

In tegenstelling tot landen om ons heen biedt Nederland geen fiscale faciliteit die recht doet aan het risico dat medewerkers lopen door te investeren in een startup en die Nederlandse bedrijven helpt zich positief te onderscheiden op de internationale arbeidsmarkt.

"Je moet beseffen dat wat je van A naar B brengt niet hetzelfde is als wat je van B naar C brengt." - Ali Niknam @ bunq

 

Voorstel 2: Durfkapitaal

Implementeer een fiscale maatregel die investeren in de vroege fase van een bedrijf aantrekkelijker maakt.

De Nederlandse durfkapitaalmarkt loopt achter vergeleken met Zweden, Israël of de Verenigde Staten. Daardoor hebben startups en scaleups in Nederland minder kans om snel te groeien.  

“Door opties te bieden kunnen werknemers meedelen in het succes van het bedrijf. Dat is iets wat wij in Nederlands niet hebben omdat hier de fiscale voordelen niet gunstig zijn.” - Janneke Niessen @ CapitalT

 

Voorstel 3: Financiële tegemoetkoming studenten techscholen

Creëer een accreditatiesysteem dat is toegesneden op vernieuwende digitale opleiders in combinatie met een centrale organisatie, bijvoorbeeld naar analogie van het Franse Grande Ecole du Numérique. 

Digitale opleiders beperken werkloosheid en versnellen de beschikbaarheid van IT-talent. Vanwege het ontbreken van een passend accreditatiesysteem zijn zij en hun studenten echter uitgesloten van financiële ondersteuning vanuit de overheid waardoor zij slechts een beperkte groep mensen kunnen opleiden die de opleiding zelf kan financieren.

"Helaas krijgen TechGrounds studenten geen studiefinanciering, daar vallen ze net buiten de boot en het standaard schoolsysteem." - Abdelhamid Idrissi @ TechGrounds

KickstartNL manifest

Alle investeringen die de Nederlandse overheid in startups en scaleups doet, betalen zich dubbel en dwars terug en maken ons onafhankelijk van andere landen. Zij zorgen voor een techsector die 3x productiever is, 4x harder groeit en waarbij de banengroei 3x zo groot is ten opzichte van andere sectoren!

Met het KickstartNL manifest roepen wij als Techleap.nl, samen met Nederlandse startups en scaleups, investeerders en andere organisaties, het volgende kabinet op te investeren in de techsector. Lees in het artikel achter onderstaande link de 10+1 maatregelen die Nederland klaarmaken om zich uit de crisis te innoveren.