Overslaan en naar de inhoud gaan
Theo Verhoeff, Ondernemersklankbord regio Rotterdam

Gemeentelijke schuldhulpverlening aan zelfstandigen

De coronasteun van de overheid en het uitstel van betaling van belastingen heeft tot een aanzienlijke daling van de faillissementen geleid. Nu de coronasteun is stopgezet, uitgestelde belastingen vanaf 1 oktober 2022 moeten worden betaald (gespreid over vijf jaren) en eventueel te veel ontvangen coronasteun moet worden terugbetaald, wordt gevreesd voor een sterke toename van de faillissementen, in het bijzonder van zelfstandige ondernemers.

Schuldhulpverlening aan zelfstandigen krijgt daarom veel aandacht. NOS Nieuws berichtte op 18 juni jl. dat rechtbanken schuldenfunctionarissen gaan aanstellen om een brug te vormen tussen de rechtszaal en de gemeentelijke schuldhulpverlening. De Nationale Ombudsman besteedde in een rapport van 14 april jl. aandacht aan de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en constateerde onder meer dat dit sterk verschilt tussen gemeenten en dat het vaak ontbreekt aan één loket.

Er zijn twee wettelijke regelingen, die beide door de gemeenten worden uitgevoerd, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

In het artikel achter onderstaande link gaat Theo Verhoeff, adviseur Ondernemersklankbord (OKB) in de regio Rotterdam, in op beide regelingen.