Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Corona maatregelen voor ondernemers

In deze voor ondernemers bijzonder moeilijke tijd met allerlei maatregelen in bestrijding van het coronavirus, biedt scalebooster.nl een actueel overzicht met informatie over webinars met voorlichting en hulp door de Rijksoverheid, gemeente, belangen- & brancheorganisaties en ondernemers (verenigingen).

Focus op start- & scale-ups

Scale booster, versterkt start- & scale-ups in Zoetermeer

Scale booster is een initiatief van de gemeente Zoetermeer in het kader van het stimuleren van het vestigingsklimaat voor start- & scale-ups in de vier sterke economische sectoren in Zoetermeer zoals benoemd in de Actieagenda Economie (juli 2020 - actielijn 1).
Sterke sectoren in Zoetermeer zijn: ICT, logistiek en handel, e-Health, bouw en installatietechniek.

Scale booster

Via het scale booster programma werkt de gemeente Zoetermeer samen met bedrijven en intermediairs in het (regionale) start- & scale-up ecosysteem en ondersteunt initiatieven gericht op het stimuleren van innovatie en groei bij start- & scale-ups in de sterke economische sectoren in Zoetermeer, te starten in de IT-sector.

Aandachtsgebieden initiatieven:
 • Ontwikkelen van ondernemersvaardigheden;
 • Groei van de onderneming;
 • Ondersteuning naar financieringsmogelijkheden;
 • Ondersteuning naar en stimuleren van relevante zakelijke netwerken.

(c) Scale booster, powered by gemeente Zoetermeer.

Scalebooster.nl

Scalebooster.nl is hèt digitaal portaal voor start- & scale-ups met als doel:
 • Informatie digitaal te ontsluiten over het start- & scaleup ecosysteem in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met de focus op de vier sterke sectoren in Zoetermeer, te starten met de IT-sector;
 • Start- & scale-ups te inspireren met een kennis- en evenementenagenda op het gebied van innovatie en groei, te starten met de IT-sector;
 • Start- & scale-ups in contact te brengen met de accountmanager economie voor start- & scale-ups in Zoetermeer;
 • Digitaal ontsluiten van informatie en kennis over zelfstandig ondernemerschap voor starters en zzp'ers.

Uitgelicht

Een aantal momenten uit het scale booster programma delen we hier graag met u.

Zoetermeer is de plek

Nationale en internationale technologie en IT-ondernemingen vestigen zich hier graag. Op het Dutch Innovation Park werken ondernemers en IT studenten samen aan talloze toegepaste innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Het aantal startups in Zoetermeer neemt jaarlijks toe evenals de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Neem deel aan het scale booster groeiprogramma en treedt toe tot het groeiende kennisnetwerk van de Dutch Innovation Community. Benut deze kans en ga met ondernemers en experts in gesprek over jouw uitdagingen en groeimogelijkheden. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen en horen graag hoe wij kunnen bijdragen aan jouw succes.

Ik heb een groei uitdaging of aanbod!

actieagenda economie

Nieuwe kansen

De Actieagenda economie van de gemeente Zoetermeer biedt de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe economische kansen en mee te bewegen met de ontwikkelingen van de stad en de integrale visievorming ten behoeve van de omgevingsvisie. De integrale benadering van opgaven, mede vanuit economisch perspectief en de beperkte capaciteit, vragen om een andere manier van kijken, werken en keuzes maken. De Actieagenda geeft richting aan de inzet en activiteiten van de komende tijd.

A. Impuls kenniseconomie

 • Benutten sterke sectoren en initiëren crossovers
 • Versterken verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

B. Versterken vestigingsklimaat

 • Realiseren geschikte woon en werklocaties
 • Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Actieagenda economie Zoetermeer 2020-2022

Actielijnen
 • Stimuleren samenwerking, startups en scale-ups in vier sterke sectoren
 • Stimuleren "een leven lang ontwikkelen" in vier sterke sectoren
 • Strategie werklocaties en inbreng in planvorming
 • Behouden en acquireren bedrijven en onderwijs in vier sterke sectoren

Uitvoeringsprogramma Dutch Innovation Park

 • Sterk economisch cluster
 • Hoogwaardig onderwijs en toegepast onderzoek
 • Campus wonen op en in nabijheid Dutch Innovation Park
 • Aantrekkelijk & bereikbaar campusgebied

Stimuleren samenwerking, start ups en scale ups in vier sterke sectoren

Definities start- & scale up

Vier sterke sectoren

Scalebooster groeiprogramma

Voor informatie

Ben je geïnteresseerd in ons scalebooster groei programma?
Start- & scale up's en intermediairs nodigen wij uit om contact op te nemen met team economie van de gemeente Zoetermeer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Scalebooster is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. Het scalebooster groeiprogramma voor start- en scale up's wordt vorm gegeven in samenwerking met netwerkpartners uit het start- & scale up ecosysteem.

startup & scale-up ecosysteem

achtergrond berichten

een initiatief van